Контакти

Еко комплекс Здравец

Община Аврен, с. Здравец, Местност Дълбокия Дол № 78
Тел. за резервации: 0882 030 332
Управител: 0888 920 980
Ел.поща: info@complexzdravec.com